Buller & Breja är ett produktionsbolag med fokus på barnkultur. Vi skapar föreställningar inom musik/teater/dans/nycirkus samt utvecklar koncept och projektleder produktioner.

Samarbeten: I vårt nätverk ingår fotografer,  filmare, producenter, regisörer, dramapedagoger och utvecklare.
Vi arbetar med professionella cirkusartister, clowner, skådespelare, dansare och musiker.

Områden:  Föreställningar, musikproduktionkonserter, design, animation, workshops, event, foto, film.

 
Simon_Lussi_Pressbild_1.jpg
 
 
 

Simon Lussi
Projektledare, producent, musiker

Emilia Blom 
Illustratör

Gustaf Boström
Musikproducent, tekniker, musiker

 

Kontakt:

Har ni frågor? Hör av er på:

bullerochbreja@gmail.com